Finn ledige næringslokale i Os og Fusa kommune!

På denne sida finn du ei oversikt over ledige kontor-, produksjons- eller butikklokale i kommande Bjørnafjorden kommune.

Ta kontakt om du ønskjer å leige ut eller selje eit lokale.

Nettsida er eit samarbeid mellom Os kommune og det lokale næringslivet. Os kommune driftar nettsida, men utleigar/seljar er ansvarleg for at informasjonen er rett.

Det er gratis å nytte nettsida.