Attraktive lokaler ved E39

Adresse: Ulvenvegen 34

Areal: 250 – 1000 kvm

Attraktive næringslokaler ved Vestlandets travleste trafikkåre, E 39.

Søker leietaker til prosjektert 2. etasje i Ulvenparken. Lokalene vil ha høyt servicenivå og standard. Etasjen er på ca. 1000 kvm, men kan deles mellom flere leietakere minimum 250 kvm. inkl. fellesareal. Lokalene kan brukes til kontor, lager, lettere industri, handel som kan være i industriområdet, etc. Lokalene er planlagt ferdig 3 måneder etter kontraktinngåelse, og nødvendige garantier er på plass.

Stikkord:
Stort uteareal for parkering
Meget god adkomst for varelevering
Personheis 2 tonns vareheis
Ventilasjon
Kjøling
Automatikk
Fokus på energisparing

Ring tlf: 92284590


http://www.ulvenparken.no