Hegglandsdalen – bygg med store moglegheiter

Velkommen til Hegglandsdalsvegen 267, et kombinasjonslokale med god beliggenhet i Hegglandsdalen. Bygningen ble opprinnelig oppført som trelastlager, men er i dag omgjort til verksted og påbygget ca. 157m2 BRA med uisolert verkstedshall.

Etter meglers skjønn har eiendommen gode forutsetninger for å kunne benyttes/omgjøres til annen næringsvirksomhet enn verkstedsdrift om ønskelig. En slik bruksendring vil være søknadspliktig.

Arealbeskrivelse: BRA inneholder: Isolert verkstedhall, bøttekott, toalett (HC), garderobe, bad, verkstedrom, uisolert verkstedhall, kjøkken/spiserom, to stykk kontor, messanin og trapp.

Fasiliteter: Aircondition, kjøreport, bredbåndstilknytning

Standard: Bygget var nytt i 2011 og er senere påbygget (2015) og holder normalt god standard.

Med bygget følger installert lakkboks om ønskelig. Annet inventar og ev. varelager kan følge med etter nærmere avtale.

Selger har p.t. leid inn ekstern lakkerer til lakkeringsjobber. Denne har vist interesse for å fortsette å leie deler av lokalene for fortsatt virksomhet etter overtagelse, dersom det er ønskelig for kjøper.

Oppvarming: Elektrisk oppvarming. Varmekabler i alle servicerom i 1. etasje med unntak av verkstedrom. Varmepumpe og varmegjennvinning i ventilasjon.

Byggemåte: Alle arealer og opplysninger om tekniske installasjoner, samt bygningens tilstand, er hentet fra vedlagte næringstakst. Megler har ikke etterprøvd disse opplysningene.

Fundamenter og ringmur av betong. Fundamentert på antatt faste masser.

Bærende konstruksjoner i tre, etasjeskiller i isolert trebjelkelag mellom 1.etasje og messaninetasje. Balkong av trekonstruksjoner.

Yttervegger i isolert bindingsverk kledd med liggende dobbelfalset trepanel. Vinduer med isolerglass i trekarmer. Tre industrileddporter BxH 4mx4,5m.

Tekniske installasjoner: Ventilasjon: Bygningen har to ventilasjonsanlegg av nyere dato hvorav ett finnes i verkstedshall og ett finnes i servicerom i 2. etasje.

Sanitæranlegg: Godt utrustet med alminnelig god standard. 116l varmtvannsbereder plassert i bøttekott. Badet er innredet med gulvmontert klosett, dusjkabinett m/bunn og servant i baderomsmøbel. Klosett og enkel servant i HC-toalettrom.

El-anlegg: Stort sikringsskap med aut. sikringer. El-anlegg med 400V. 16A fordelingskurser med jordfeilautomater. Overspenningsvern. Det gjøres oppmerksom på at det elektriske anlegget ikke er faglig vurdert.

Belysning: Store lysarmaturer langs himling i verkstedshall. Også faste lysarmaturer i servicedel, samt downlights i himling i bad, spiserom/kontor og i kontor.

Vedlikehold/tilstand: Bygget var nytt i 2011 (uisolert verkstedshall/garasje i 2015) og holder normal god standard. Generelt normal bruksslitasje, med noe mer slitasje på kjøkken/spiserom og bøttekott.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse: Det foreligger ferdigattest for opprinnelig bygg datert 03.02.2012 og for tilbygg datert 27.11.2015

Utleie: Kjøper står fritt til å leie ut hele eller deler av lokalene.

Beliggenhet: Eiendommen har god beliggenhet i Hegglandsdalen, ca. 5 min kjøring fra Osøyro og ca. 7 min kjøring fra E39 (ved Moberg). Eiendommen har god intern beliggenhet i industriområde med enkel adkomst videre til både RV 552, E39 og E16. Industriområdet består av forskjellige næringsbygg, samt flere planerte/klargjorte tomter. Fra industriområdet er det ca. 34km til Bergen sentrum og ca. 31km til Flesland.

Når strekningen Svegatjørn-Rådal (E39) står ferdig vil reisetiden til Bergen og Flesland reduseres vesentlig. Denne er planlagt ferdigstillt i 2022.

Tomten har gode adkomstforhold. Felles innkjøring med naboeiendommer i feltet fra offentlig vei. Tomten består i hovedsak av stort planert område som er asfaltert med gode snumuligheter foran inngangsparti.

Gode parkeringsmuligheter både utvendig og innvendig.

Eiendommen selges i den stand den er ved fremvisning.

Utstyr og verktøy relatert til verkstedsdriften, herunder også mur- og naglefaste innretninger som f.eks. løftebukker, følger ikke med i salget, med mindre annet følger av direkte avtale mellom selger og kjøper. Konferer megler ved spørsmål om dette.

Selgers ansvar etter avhendingsloven blir med dette redusert for ev. mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Åpenbare/synlige feil og mangler ved eiendommen behøver ikke å være beskrevet i salgsoppgave/vedlegg til denne.

Utover det som følger av avhendingslovens §§ 3-7, 3-8 og 3-9 kan ikke kjøperen påberope seg de øvrige bestemmelser i lovens kapittel 3. Kjøperen oppfordres derfor til å besiktige eiendommen grundig, gjerne sammen med bygningskyndige.

Avhendingsloven § 4-19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.

Det er eiendommen som overdras, ikke aksjeselskapet Mjånesen Eiendom AS.

Interessenter oppfordres på generelt grunnlag til å sette seg inn i vedlagte næringstakst.

Omkostninger:

Dok.avg. til staten, 2.5%: kr 142.500,-

Tinglysning for hjemmelsdok.: kr 525,-

Tinglysning for pantedok.: kr 525,-

Attestgebyr: kr 172,-

Totalkostnad: kr 143.722,-

Matrikkelinformasjon:

Kommunenr: 1243

Gårdsnr: 73

Bruksnr: 60