Lokale for frisør på Luranetunet

Luranetunet bu og behandlingssenter har i dag 155 plassar for personar med behov for langtids- eller korttidsopphald. Om lag 400 tilsette arbeidar på Luranetunet.

Vi har ledig lokale for sjølvstendig næringsdrivande frisør. Vi ønskjer å inngå avtale med ein frisør som har eit engasjement for dei eldre, og som ønskjer å bidra til ein positiv forskjell i deira kvardag. Frisøren må ha ei profesjonell haldning, vere serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner. Vi legg vekt på personlege eigenskapar.

Frisøren leiger lokale hos oss. Husleiga vert subsidiert for at bebuarane skal få reduserte prisar. Romma vert leigd ut møblert. Utover dette må leigetakar sjølv syte for nødvendig utstyr. Utover tida som vert brukt på bebuarane er det ope for å drive kommersiell drift. Forholdet mellom reservert tid og kommersiell drift blir avtalt mellom Luranetunet og leigetakar.

Ta kontakt med Serviceleiar Øystein Grytøyr, 47632330, oygr@os-ho.kommune.no for meir informasjon om betingelsar og vilkår.