Store sentrumsnære lokaler

Os Næringspark AS ble stiftet som et eiendomsselskap i 2000, i forbindelse med kjøp av bygningsmassen Os Næringspark i Holtbrekka 7 på Osøyro.

I desember 2014 utvidet vi vår virksomhet med kjøpet av bygningene på adressen Brugata 6 på Osøyro, midt i Os sentrum, også kjent som «bankbyggene». Disse bygningene har et samlet areal på ca. 2200 m2. Vårt mål er å utvikle disse byggene i tråd med planene som foreligger for Osøyro.

Leienivået i Os Næringspark er konkurransedyktig, og vi legger stor vekt på effektiv drifting av byggene, med egne vaktmestere ansatt.  Vi tilstreber å imøtekomme leietakernes ønsker, og i fellesskap bidra til god trivsel.

I Os Næringspark i Holtbrekka 7 er det kantine tilgjengelig, og denne kan disponeres av leietakerne til møter, arrangement o.l.

Parkeringsforholdene ved næringsparken er svært gode.

Brugata 6 består totalt av ca. 2.200 m2 areal fordelt over 2 bygg på hhv. 3 og 4 etasjer, sentralt plassert i Os sentrum like ved riksveg. Lokalene egner seg godt til de fleste typer virksomhet.

Om man har spesielle ønsker vedr. utforming og innredning så kan mange av lokalene tilpasses til leietakerens ønsker.

Ta gjerne kontakt med oss dersom ytterligere informasjon ønskes.

Les mer her: http://www.osnp.no

Ta kontakt:

info@osnp.no

OS NÆRINGSPARK AS
Holtbrekka 7
5200 Os

56 30 41 15